Nové výzvy pre záchrannú zdravotnú službu

Konferencia pod záštitou hlavného odborníka pre urgentnú medicínu, hlavného odborníka pre záchranárstvo, Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Slovenskej resuscitačnej rady. Vysokokvalitné prezentácie, výmena skúseností a poznatkov zozbieraných z viacerých krajín Európy budú jedinečnou inšpiráciou k podpore hľadania návrhov na riešenie súčasných problémov v slovenskom záchranárstve.

Konferencie sa zúčastnia odborníci z domáceho i zahraničného prostredia. Nebude chýbať zastúpenie zo Slovenskej a Českej republiky, Poľska, Talianska, Dánska, Švédska, Nemecka či Rakúska.