Prednášajúci

Jozef Karaš

Jozef Karaš

Jozef Karaš je medicínskym riaditeľov v spoločnosti AGEL Merea a.s. Mnoho rokov pracoval ako anestéziológ na oddeleni anestéziológie a intenzívnej medicíny, v oblasti urgentnej medicíny, a vo výjazdoch v ambulancii záchrannej zdravotnej služby. Bol riaditeľom všeobecnej okresnej nemocnice. Neskôr medicínskym riaditeľom a generálnym riaditeľom najväčšej záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Je autorom a spoluautorom 4 kníh z oblasti prednemocničnej urgentnej medicíny.
Marian Vlasák
(foto Tomáš Benedikovič, 2017)

Rudolf Zajac

Rudolf Zajac po skončení štúdia pracoval ako urológ a rádiodiagnostík vo Fakultnej nemocnici v Bratislave. Neskôr pracoval ako riaditeľ komerčnej spoločnosti. Od 2001 sa venoval politike. V rokoch 2002 až 2006 bol ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky. Rozhodujúcim spôsobom sa pričinil o zavedenie reformných zákonov, ktoré zásadne zmenili charakter zdravotníctva na Slovensku. Pôsobil ako poradca ministra financií Českej republiky. V súčasnosti pracuje v konzultačnej a obchodnej spoločnosti Health Direct s. r. o.
Jozef Karaš

Viliam Dobiáš

Anestéziológ, intenzivista a špecialista urgentnej medicíny. Má 49 rokov medicínskej praxe. Bol prezidentom Slovenskej anestéziologickej aj urgentologickej, zakladal slovenskú spoločnosť pre liečbu bolesti. Pedagóg na viacerých univerzitách na Slovensku a v Čechách. Bol prezidentom Slovenského Červeného kríža (SČK). Autor a spoluautor viac ako 14 vysokoškolských učebníc, monografií a odporúčaní odborných spoločností (WHO, EuSEM, SSUMaMK, SKS), viac ako 200 publikácií v časopisoch. Od r. 2006 hlavný rozhodca medzinárodnej súťaže Rallye Rejvíz. Držiteľ najvyšších vyznamenaní, vyznamenaný Radom Ľ. Štúra I. triedy 2022. V súčasnosti odborný zástupca LSE-Life Star Emergency, vedúci Katedry urgentnej medicíny LF SZU, súdny znalec, inštruktor prvej pomoci.
Ondřej Franěk

Ondřej Franěk

Ondřej Franěk je lekárom urgentnej medicíny, konzultantom na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby Praha. Je aktívnym členom vedenia Českej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof a Českej resucitančnej rady. Pracuje tiež ako súdny znalec v odbore urgentná medicína. Je autorom a spoluautorom viac ako 100 článkov a 5 kníh z oblasti prednemocničnej urgentnej medicíny a prvej pomoci.
Roman Škulec

Roman Škulec

Doc. MUDr. Roman Škulec, PhD. Je Internista, kardiológ a urgentista s dlhoročnou praxou, vysokoškolský učiteľ a vedec v oblasti akútnej medicíny. Primár Oddelenia urgentnej medicíny v Nemocnici Bory, a.s. v Bratislave.
Štefan Trenkler

Štefan Trenkler

Štefan Trenkler je anestéziológ na čiastočnom dôchodku, stále aktívny v Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny a Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny. Bol prednostom kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny vo fakultnej nemocnici, medicínskym riaditeľom v spoločnosti ZZS, prednášal na lekárskej fakulte. Venuje sa organizačnej činnosti, výskumu a vzdelávaniu v oblasti urgentnej medicíny. Je autorom a spoluautorom desiatok vedeckých publikácií doma i v zahraničí, vrátane vysoko renomovaných časopisov.
Jozef Karaš

Luca Bergonzi

Luca Bergonzi je telekomunikačný inžinier so špecializáciou na digitálne spracovanie signálov. V súčasnosti je zodpovedný za rozvoj medzinárodných činnosti v spoločnosti Beta 80 Group v Taliansku. Od roku 2012 pracuje na viacerých projektoch súvisiacich s tiesňovým volaním, ako sú projekty eCall v Európe a Abú Zabí, zavádzanie systémov AML a NG112 a zriadenie národného čísla 112 a emergentných služieb v Severnom Macedónsku. Je tiež predsedom technického a prevádzkového výboru EENA - Európskej asociácie čísel tiesňového volania so sídlom v Bruseli.
Jesper Krøyer Hansen

Jesper Krøyer Hansen

Pracuje ako vedúci prevádzky reagujúcej na dopyt (vrátane Dopravnej zdravotnej služby) na Úrade verejnej dopravy FynBus (Dánsko). Jesper má 28 rokov skúseností v Dopravnej zdravotnej službe. Počas 22 rokov pracoval v medzinárodnej spoločnosti Falck ( poskytovateľ záchrannej zdravotnej a dopravnej služby ), kde prešiel viacerými pozíciami. Ako manažér call -centra, prevádzkový manažér, neskôr ako prevádzkový riaditeľ, medzinárodný prevádzkový analytik a medzinárodný prevádzkový manažér . Tiež pracoval 1 rok ako nezávislý medzinárodný konzultant pre riadenie dopravnej zdravotnej služby a 5 rokov ako vedúci DRT vo FynBus. Jesper pracoval vo väčšine krajín EÚ, na Blízkom východe ale aj v Ázii a Afrike.
Christof Constantin Chwojka

Christof Constantin Chwojka

Po rozsiahlych zahraničných pobytoch v Austrálii a USA a práci výkonného riaditeľa interných služieb Červeného kríža založil v roku 2003 svoje doteraz najvýznamnejšie pracovisko "Notruf NÖ", ktoré aj sám riadil až do februára 2023. Od augusta 2023 pracuje pre Nadáciu Björna Steigera.

Viac ako 20 rokov sa podieľal na mnohých projektoch po celom svete zameraných na rozvoj moderných štruktúr, moderných technológií a vyššej efektívnosti v oblasti verejnej bezpečnosti a zdravotníctva, najmä v oblasti riadiacich centier a centier riadenia a kontroly a operačných stredísk.

Medzi hlavné projekty Notruf NÖ pod jeho vedením určite patrí a patrilo zavedenie digitálneho varovania v sieti pagerov aj prostredníctvom ESAPP, ako aj digitalizácia záchranných služieb od volania až po odovzdanie v nemocnici. Prelomové je zavedenie telefonickej zdravotnej poradne 1450 v roku 2017, akútnych komunitných sestier v roku 2020, zriadenie rakúskej siete AED a takzvanej Rettungslandschaft-NEU v rokoch 2020 až 2022 s predchádzajúcou reštrukturalizáciou pohotovostných lekárov v roku 2016. Osobitnú zmienku si zaslúži aj integrácia a reštrukturalizácia AKUTteamu, ako aj rokovania o štátnej zmluve o cezhraničných záchranných službách so susednými krajinami a príslušné bilaterálne dohody krajín.

Je kľúčovým členom mnohých rád, výborov a organizácií a od roku 2018 je aj predsedom Akreditačnej rady Medzinárodnej akadémie pre záchranné dispečerstvo (International Academies of Emergency Dispatch). Je držiteľom mnohých ocenení vrátane Veľkého čestného vyznamenania za zásluhy pre svoju rodnú spolkovú krajinu Dolné Rakúsko.

V priebehu pandémie spolu so svojím tímom organizoval logistické a technické zabezpečenie viac ako 12 miliónov rýchlych antigénových testov a takmer 8 miliónov samotestovacích sád. V decembri 2020 ho krajinská vláda vymenovala za koordinátora očkovania pre spolkovú krajinu Dolné Rakúsko, a tak bol zodpovedný za organizáciu viac ako štyroch miliónov očkovaní COVID.

Costa je aktívnym záchranárom a tiež veliteľom hasičského zboru vo svojom rodnom meste. Ako prvý Európan získal certifikát IAED vo všetkých troch disciplínach tiesňového volania (hasiči, polícia a záchranári).

Žije a býva na vidieku a v máji 2019 zložil skúšku kvalifikovaného pracovníka pre poľnohospodárstvo na poľnohospodárskej škole v Tullne s výborným výsledkom.

Za svoju činnosť a angažovanosť získal množstvo ocenení a záslužných medailí od hasičského zboru, Červeného kríža a miest a obcí. V júni 2022 získal "Veľké čestné vyznamenanie za zásluhy o spolkovú krajinu Dolné Rakúsko" a v novembri 2022 mu bola v rakúskom parlamente udelená "Cena Camillo za celoživotné dielo".

Sophia Gebath – Wicho

Sophia Gebath – Wicho

Sophia je multikultúrna osobnosť s vášňou pre krízové riadenie a zdravotnú starostlivosť. Ako tínedžerka strávila štyri roky v Číne a potom sa presťahovala do Kanady, kde získala bakalársky titul v odbore manažment katastrof a mimoriadnych udalostí. Po návrate do rodného Rakúska sa začala vzdelávať ako záchranárka rakúskeho Červeného kríža a zároveň pokračovala vo vzdelávaní získaním magisterského titulu v oblasti riadenia zdravotnej starostlivosti v núdzových situáciách. Následne začala svoju kariéru v Notruf NÖ v roku 2015 ako calltaker, kde sa rýchlo vypracovala na dispečerku a súčasť tímu riadenia kvality, než sa presunula na pozíciu zástupkyne vedúceho nového oddelenia: Channelmanagement.

Vo svojej súčasnej funkcii je Sophia odhodlaná využiť svoje zručnosti a skúsenosti na pozitívny dopad v oblasti riadenia záchranných služieb a zdravotníctva.

Marian Faktor

Marian Faktor

Marian Faktor ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1990-1996) a štúdium na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy práva V Bratislave (2005-2010). V rokoch 1996 až 2010 pôsobil ako lekár na gynekologicko-pôrodníckom oddelení a oddelení úrazovej chirurgie Nemocnice s poliklinikou v Čadci. Vo funkcii vedúceho služobného úradu a následne vedúceho odboru zdravotnej výchovy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci bol od roku 2004. V období od septembra 2010 do apríla 2012 pôsobil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Od júla 2010 pôsobil ako vedúci služobného úradu na MZ SR.

Marian Faktor pôsobil aj ako projektový manažér projektu integrácie zdravotných poisťovní Dôvera, a. s. a Apollo, a. s., ďalej ako člen pracovnej skupiny pre zavádzanie manažérskeho informačného systému v ZP Dôvera, a. s., ako člen rady pre kvalitu, riadiaceho orgánu projektu zavedenia systému manažérstva kvality STN EN 9001:2001 vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a ako posudkový lekár Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci. Je členom Slovenskej lekárskej komory. v súčasnosti pracuje ako riaditeľ Úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a člen predstavenstva ZP Dôvera. Špecializuje sa na vzťahy s poskytovateľmi, zdravotnú starostlivosť, kontraktilnú politiku, efektívnu nákladovú optimalizáciu a legislatívu.

Marián Petko

Marián Petko

Marián Petko ukončil štúdium na Lekárskej fakulte hygienickej Univerzity Karlovej Praha (1980 – 1986). Atestáciu získal z odboru Vnútorného lekárstva I. stupňa, z odboru Kardiológia a z odboru Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva (SZU) V rokoch 1994 -1999 pôsobil ako vedúci lekár Jednotky intenzívnej starostlivosti pre vnútorné choroby. V roku 2002 získal certifikát Slovenskej lekárskej komory ako Odborník pre riadenie a organizáciu zdravotníctva. V rokoch 2001 – 2003 absolvoval trojročné štúdium Master of public health MPH na Slovenskej zdravotníckej univerzite Bratislava - Odborník pre verejné zdravotníctvo. V rokoch 2003 – 2004 pôsobil ako člen Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a v rokoch 2004 – 2008 ako člen Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Marián Petko pôsobí od roku 2002 ako riaditeľ neštátneho zdravotníckeho zariadenia NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov a od roku 2006 je prezidentom Asociácie nemocníc Slovenska, ku rozvoju ktorej prispel významným spôsobom.
Marián Hudák

Marián Hudák

Marián Hudák je zdravotnícky záchranár, ktorý celú svoju kariéru pôsobí v zložkách pozmenenej a leteckej záchrannej služby na rôznych pracovných pozíciách. Je jedným zo zakladajúcich členov a zároveň historicky prvým prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. Rovnako tak, je spoluautorom viacerých legislatívnych a edukačných materiálov a zároveň je certifikovaným inštruktorom Prehospital Trauma Life Support . V súčasnosti zastáva funkciu hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zdravotnícke záchranárstvo.
MUDr. Attila Gányovics

Attila Gányovics

Urgentnej medicíne sa venuje od roku 2006. Pôsobí ako lekár RLP v Rimavskej Sobote. Venuje sa problematike skvalitňovania urgentnej medicíny a zavádzaniu inovatívnych postupov do záchranárskej praxe. Je autorom a spoluautorom niekoľkých edukačných materiálov a odborných odporúčaní. Prednáša na odborných podujatiach na Slovensku a v Čechách. Je organizátorom  Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof, a kongresu Polytrauma. Je prezidentom Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof, člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie MZ SR pre UZS, člen Kategorizačnej komisie MZ pre urgentnú medicínu. 
Volodymyr Kizyma

Volodymyr Kizyma

Anestéziológ, intenzivista a špecialista urgentnej medicíny. Má 37 rokov medicínskej praxe. Pracoval v Ukrajine, Líbyi, Karibíku a na Slovensku od roku 2010. Získal titul MBA na Univerzite Heriot – Watt v Edinburghu. Bol medicínskym riaditeľom a hlavným lekárom najväčšej záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. V súčasnosti supervízor pre poskytovanie NZS v spoločnosti RZP, a.s., lekár RLP, inštruktor prvej pomoci, člen ERC.
Dariusz Timler

Dariusz Timler

Prof. Dariusz Timler je lekár urgentnej medicíny, v súčasnosti je prezidentom Poľskej Spoločnosti pre Urgentnú Medicínu. Je profesorom na univerzite, prodekanom pre organizačné záležitosti a fakultu urgentnej medicíny, vedúcim katedry urgentnej medicíny a medicíny katastrof, vedúcim univerzitného medicínskeho laboratória urgentnej didaktiky Lekárskej univerzity v Lodži, Poľsko. Venuje sa organizačnej činnosti, výskumu a vzdelávaniu v oblasti urgentnej medicíny, autor a spoluautor desiatok vedeckých publikácií doma i v zahraničí.
Klaus Runggaldier

Klaus Runggaldier

Prof. Dr. Klaus Rudggaldier je dekanom Fakulty zdravotníckych vied na Lekárskej fakulte Univerzity aplikovaných vied a Lekárskej univerzite v Hamburgu. Je tiež generálnym riaditeľon spoločnosti Falck v Nemecku, najväčšieho súkromného poskytovateľa ZZS v Nemecku. Klaus je tiež záchranár a pracuje ako hodnotiteľ kvality pre medzinárodnú akreditačnú agentúru v oblasti zdravotníctva a sociálnych vied. Prednáša na rôznych národných a medzinárodných univerzitách a je autorom mnohých kníh a článkov v oblasti ZZS a primárnej zdravotnej starostlivosti.
Christoph Redelsteiner

Christoph Redelsteiner

Prof. Dr. Christoph Redelsteiner, PhDr, MSW, MS, pôsobí ako zdravotnícky záchranár na Univerzite aplikovaných vied a Katedry sociálnej práce a zdravotníctva v St. Pöltene. Je akademickým riaditeľom programu Master of Social Work, kde sa zameriava na všeobecnú sociálnu prácu a vedenie prípadov. Je výskumným pracovníkom v pridruženom „Ilse Arlt Institute on Social Inclusion Research“ s dôrazom na primárnu sociálnu a zdravotnú starostlivosť, verejné zdravie a krízováú intervenciu. Bol vedúcim učebných osnov pilotného bakalárskeho programu „Nurse-EMT“na jeho univerzite. Je zakladateľ a vedeckým riaditeľom programu Master in Emergency Health Services Management na univerzite Danube v Rakúsku. V roku 2003 bol prvým držiteľom medzinárodnej ceny James O. Page. Stále je aktívny ako záchranár a ako prvý zasahujúci v komunite a priniesol PHTLS, programy AMLS a EPC do Rakúska. Je autorom rôznych príspevkov a recenzií pre rôzne časopisy a knihy EMS.
Peter Jankovič

Peter Jankovič

Peter Jankovič je vysokoškolským učiteľom na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Je prednášajúcim na predmetoch diskrétna simulácia, modelovanie a simulácia, údajové štruktúry. V komerčnej sfére spolupracoval na vývoji simulačných nástrojov Villon a Dante, ktoré riešili rôzne typy dopravných uzlov. Je autorom mikroskopického agentovo orientovaného simulačného modelu záchrannej zdravotnej služby, ktorý sa úspešne od roku 2017 využíva pri vyhodnocovaní možných zmien v systéme ZZS. Je tiež spoluautorom viacerých vedeckých článkov na témy ZZS.
Lukáš Bušek

Lukáš Bušek

Ing. Lukáš Bušek, MBA – podnikateľ, ktorý výraznou mierou prispel k digitálnej transformácii českých záchranných služieb. Mobilné riešenie, pri ktorého zrode stál, a spolu so záchrannými službami implementoval, bolo prvýkrát použité v roku 2008 a je používané dodnes, sa ukázalo ako prelomové pre oblasť urgentnej medicíny. Teraz pracuje na komunikačnom nástroji, ktorý spája prednemocničný a nemocničný sektor, s cieľom zjednodušenia a zefektívnenia komunikácie, kde je hlavný dôraz kladený na pacienta. Pre skvalitnenie svojich projektov aktívne stážuje na záchrannej službe a v súčasnosti dokončuje štúdium v odbore zdravotnícky záchranár.
Barbora Truksová Zuchová

Barbora Truksová Zuchová

Je lékařem s atestací v oboru urgentní medicína. Pracovala jako lékař Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, výjezdový lékař, vedoucí operačního střediska, garant systému First responder, člen Biohazard týmu a tisková mluvčí. Nyní působí na Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje a spolupracuje s Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického a Ústeckého kraje. Současně se podílí na vzniku Urgentního příjmu Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně. Je členem výboru sekce operačního řízení Společnosti urgentní medicíny.
Martina Vitková

Martina Vitková

Od roku 2006 pracuje v oblasti záchrannej zdravotnej služby ako záchranár. Trinásť rokov pracovala ako manažérka vzdelávacieho a výcvikového strediska a neskôr ako prevádzková riaditeľka najväčšieho poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Dlhé roky pôsobí ako lektorka na Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti Prešovskej univerzity v Prešove, kde vzdeláva záchranárov a študentov urgentnej zdravotnej starostlivosti. Vytvára odborné publikácie pre záchranárov a podieľa sa na tvorbe odborných postupov.
Marian Vlasák

Marian Vlasák

Marian Vlasák vyštudoval Strojnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach. V oblasti záchrannej zdravotnej služby pracuje už viac ako 16 rokov. V súčasnosti zastáva pozíciu Global Fleet Sourcing & Vehicles Construction Manager v spoločnosti Falck Denmark A/S. Je zodpovedný za proces obstarávania, nákupu a výroby sanitných vozidiel, hasičských vozidiel a vozidiel cestnej záchrannej služby pre skupinu Falck. Počas svojej pracovnej kariéry sa podieľal na vývoji, výrobe a dodávke viac ako tisícky sanitných vozidiel a niekoľkých desiatok hasičských vozidiel. Jeho posledným a súčasne najdôležitejším projektom bol vývoj a výroba elektrického sanitného vozidla na báze Mercedes-Benz eVito, ktoré bolo ako úplne prvé plne elektrické sanitné vozidlo úspešne uvedené do prevádzky ZZS v regióne Kodaň v Dánsku. Marian je odborník v oblasti európskej legislatívy pre homologáciu špeciálnych vozidiel. Absolvoval kurz projektového manažmentu podľa metodiky PRINCE2: Foundation a základný záchranársky kurz. Je certifikovaným interným audítorom systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008.
Jozef Karaš

Vladmír Hosa

V záchrannej službe pracuje od roku 2002. Od roku 2006 pôsobil v záchrannej zdravotnej spoločnosti Falck SK ako záchranár, tréningový supervisor, hlavný záchranár a ako technický riaditeľ. Od roku 2019 pôsobí v štátnej záchrannej službe Košice, najskôr ako hlavný záchranár, technický riaditeľ a v súčasnosti ako generálny riaditeľ. Na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej university pracuje ako lektor vo vzdelávaní záchranárov. Na národnej úrovni sa aktívne podieľa na organizovaní odborných podujatí a záchranarských sútaží.
Gaston Ivanov

Gaston Ivanov

Gaston Ivanov je dátovým analytikom spoločnosti AGEL Merea a.s. Pracoval na Inštitúte zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, kde sa, okrem iného, venoval stratifikácii nemocníc a prerozdeľovaciemu mechanizmu. Následne na Operačnom stredisku ZZS SR pracoval na optimalizácii siete ZZS a centralizácii dát ale venoval sa aj projektom elektronizácie ZZS a výstavbe staníc ZZS z Plánu obnovy a odolnosti. Spoločne so Žilinskou univerzitou v Žiline spolupracuje na publikáciách, ktoré sa venujú optimálnemu rozmiestnenie staníc ZZS.
Monika Novotná

Monika Novotná

Monika Novotná takmer desaťročie zastrešovala komplexnú právnu agendu pre skupinu Falck, najväčšieho poskytovateľa ZZS na Slovensku. Od roku 2021 je súčasťou tímu advokátskej kancelárie ConSense Legal s.r.o. Svoje nadšenie pre oblasť zdravotníckeho práva prejavuje nielen pri poskytovaní právnych služieb, ale aj pri príprave kazuistík, seminárov, tréningov a ďalšej prednáškovej činnosti.
László Gorove

László Gorove

Narodený 1957, v Budapešti. Je lekárom od roku 1982. Má špecializácie z úrazovej chirurgie, chirurgie, prednemocničnej a nemocničnej urgentnej medicíny, medicíny katastrof a vojnovej medicíny. V rokoch 1998-2013 bol medicínskym riaditeľom maďarskej záchrannej zdravotnej služby a v rokoch 2013-2020 výkonným riaditeľom maďarskej vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Okrem toho na Semmelweisovej univerzite v Budapešti vyučuje v kurzoch úrazovej chirurgie, chirurgie a urgentnej medicíny. Je tiež medicínskym riaditeľom kurzov ITLS v Maďarsku a medicínskym riaditeľom kurzov PHTLS v Rakúsku. Je poskytovateľom kurzov EPC, ATLS a ETC. Člen zdravotníckej komisie FIA 1997 - 2007 a od roku 2017.
Roman Gřegoř

Roman Gřegoř

Je v současnosti ředitelem Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, druhé největší v ČR. Jako lékař pracoval od roku 1985 postupně na oddělení chirurgie a od roku 1991 na oddělení ARO Krajské (nyní Fakultní) nemocnice Ostrava. Z chirurgie a anesteziologie a resuscitace také atestoval. Od roku 1989 se věnuje přednemocniční neodkladné péči, kdy se zapojil do služeb jako lékař pozemní i letecké záchranné služby. Současně se založením oboru Urgentní medicína a medicína katastrof v roce 1999 získal specializaci i v tomto oboru. V současné době je ve druhém funkčním období předsedou této společnosti při ČLS JEP. V oboru plní řadu dalších funkcí – je členem akreditační a atestační komise MZ ČR a soudním znalcem.Je členem vedení řady národních i mezinárodních organizací – například European Society for Emergency Medicine, kterou pomáhal před 25 lety spoluzakládat. V rámci České resuscitační rady má kvalifikaci Course Director kurzů ALS Provider. Je zapojen také mezinárodně v oblasti letecké záchranné služby (Medical Working Group EHAC a dalších). Věnuje se výukové činnosti na lékařské fakultě a v dalších organizacích, je spoluautorem řady článků, členem redakčních rad českých i zahraničních časopisů v oboru UM. Přednášel v zahraničí, včetně USA.