Program konferencie

01

Program prvého dňa (23. 11. 2023)

02

Program druhého dňa (24. 11. 2023)