O konferencii

Nové výzvy pre záchrannú zdravotnú službu

Konferencia pod záštitou hlavného odborníka pre urgentnú medicínu, hlavného odborníka pre záchranárstvo, Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Slovenskej resuscitačnej rady. Vysokokvalitné prezentácie, výmena skúseností a poznatkov zozbieraných z viacerých krajín Európy budú jedinečnou inšpiráciou k podpore hľadania návrhov na riešenie súčasných problémov v slovenskom záchranárstve. Konferencie sa zúčastnia odborníci z domáceho i zahraničného prostredia. Nebude chýbať zastúpenie zo Slovenskej a Českej republiky, Poľska, Talianska, Dánska, Švédska, Nemecka či Rakúska.

Organizátor: Spoločnosť AGEL Merea a.s.
Edukačné a tréningové centrum AGEL Merea a.s.
Prezident konferencie: MUDr. Jozef Karaš, MPH, MSc.
Kontakty na organizátora: monika.durfinova@agel.sk
sona.deglovicova@agel.sk
katarina.vladarova@agel.sk
Miesto konania: NH Hotel Gate One, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava
Témy:
 • Trendy vývoja ZZS posledných rokov
 • Pozemná a vrtuľníková ZZS
 • Porovnanie systémov ZZS s lekárom a bez lekára, resp. frankosaský systém vs angloamerický
 • Kompetencie personálu
 • Organizácia systému ZZS a ich porovnanie
 • Vplyv operačného strediska ZZS na riadenie poskytovateľov ZZS
 • Porovnanie činnosti štátnych a privátnych poskytovateľov
 • Formy regulácie systému ZZS
 • Spolupráca a koordinácia činnosti ZZS so zložkami integrovaného záchranného systému
 • Financovanie ZZS
 • Efektívnosť systému – KPI ukazovatele
 • Elektronizácia zberu dát v ZZS
 • Národné registre
 • Návrhy riešení zefektívnenia činnosti ZZS – spracovaný finálny materiál návrhov
Konferenčný jazyk: slovenský, anglický (tlmočenie zabezpečené)

Vedecký výbor konferencie:

 • Luca Róberto Bergonzi
 • Marcel Brenner
 • Viliam Dobiáš
 • Ondrej Franěk
 • Eva Havlíková
 • Marián Hudák
 • Vladimír Hosa
 • Gaston Ivanov
 • Jozef Karaš
 • Jesper Krøyer Hansen
 • Klaus Runggaldier
 • Roman Škulec
 • Štefan Trenkler

Organizačný výbor konferencie:

Registračný formulár

Spustenie registrácie: 5. 7. 2023

Kredity je vhodné uplatniť pre zdravotníckych pracovníkov. Konferencia má charakter sústavného vzdelávania a je ohodnotená v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov. 

Za účasť na konferencii bude pridelených 13 kreditov.

do 31. októbra 2023 do 15. novembra 2023
Na mieste (pasívni účastníci) 230 € 280 €
Online (pasívni účastníci) 50 € 50 €
Aktívni účastníci bez poplatku bez poplatku
Registračný poplatok je nenávratný.

Registračný poplatok zahŕňa:

 • účasť na 2 – dňovej konferencii, občerstvenie počas prestávok, 2x obed
 • e-zborník abstraktov

Voliteľné poplatky:

 • konferenčná večera - 30 €

Všetky poplatky zahŕňajú 20% DPH.

Úhrada registračného poplatku

Názov účtu: AGEL Merea a.s.
Číslo účtu: 225104193/7500
IBAN: SK63 7500 0000 0002 2510 4193
SWIFT: CEKOSKBX
Variabilný symbol: 2324112023
Špecifický symbol: obdržíte e-mailom po registrácii
Správa pre prijímateľa (poznámka): meno a priezvisko účastníka


Registrovaní účastníci obdržia e-zborník abstraktov z konferencie a potvrdenie o účasti s kreditmi sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Potvrdenie o účasti bude zasielané e-mailovou komunikáciou po ukončení konferencie. Potvrdenie nebude zasielané poštou.

Včasná registrácia (230€):

 • do 30. septembra 2023 aktívnych účastníkov aj s názvom príspevku
 • do 31. októbra 2023  pasívnych účastníkov

Neskorá registrácia (280€):

 • do 15. novembra 2023   

Poslanie abstraktu alebo plného príspevku:

 • 15. októbra 2023 – posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov (vítané sú aj plné príspevky autorov)
 • 20. októbra 2023 – oznámenie autorom prijatie prác a uverejnenie zoznamu akceptovaných príspevkov
 • 23. októbra 2023 – uverejnenie definitívneho programu

Tešíme sa na Vašu účasť na 1. medzinárodnej konferencii o záchrannej zdravotnej službe.
Vedecký výbor, Organizačný výbor